Cari Risk Yönetimi

Müşterilerinizde olan alacaklarınız, iş yapabilmeniz için gerekli olan kısa vadeli yatırımlarınızdır. Bu yatırımlarınızın geri dönüşünü hesaplamak, sermaye riskini ölçmek Satış sürecinin önemli bir aşamasıdır. Satış temsilcilerinizin, onlarca rakip arasında ve değişken piyasa şartlarında müşterilerini veya satışlarını kaybetmek istememesi çok normal. Fakat nakit akışı dengesizliği, sermaye yapısının bozulmasına ve kısa sürede firmanın batmasına neden olabilir. Firmaların varlıklarını sürdürememesi, genelde karlılıktan değil bozulan sermaye yapılarından kaynaklanmaktadır.

Türkiye’de şirketlerin ortalama ömrü 12 yıl olarak hesaplanıyor.

Her 4 şirketten biri maalesef kapatılıyor.

Cari risk takibi sistemi - Saha 7/24

Cari risk takibi bir saha satış otomasyon uygulamasının ayrılmaz parçasıdır. Saha 7/24 olarak, riski değerlendirilmeyen satışın gerçek bir satış olmadığına inanıyoruz. Risklerinizin, probleme veya tehlikeye dönüşmeden en aza indirgenmesi, işletmenizin varlığı için çok önemli bir süreç.

  • Müşterilerinize özel risk limitleri tanımlayarak
  • Müşteri vade ve risk tanımlamaları yaparak
  • Vade ve risk limiti aşımlarında, sipariş girişini durduran bir kontrol sistemi sağlayarak

Satış Temsilcilerinin müşteri risklerini görmelerini kolayca sağlayıp yönlendirebilirsiniz.

Bunun için Saha 7/24’ ün Ticari Paketlerle olan entegrasyonu çok daha önemli hale gelmektedir.

İçerik Etiketleri: